• I am not your negro

    Film
  • 17 Martie 11:30 - 13:00
  • James Baldwin a fost una dintre cele mai fascinante figuri literare din perioada luptei pentru drepturile civile, prieten cu Nina Simone, Allen Ginsberg, Marlon Brando, Harry Belafonte și Jean-Paul Sartre. Filmul reimaginează ultima carte, neterminată, a lui Baldwin prin imagini de arhivă și din actualitate care juxtapun reprezentarea culturală a negrilor peste iluzia hollywoodiană a eroismului masculin: alb, cool, nepăsător față de propriile vinovății și privilegii. În același timp, discursul analitic al lui Baldwin despre figuri iconice ale luptei pentru drepturi civile ca Martin Luther King, Jr. sau Malcolm X ajută la disecția lucidă a prezentului în care supremația albilor este în recrudescență—în America și nu numai.