Ritm Generator: Andrei Rusu / Utopus / Bogman


Data și ora:
Gazdă:

Strada Constantin Mille 4, București, Romania
Organizator:

Despre

Andrei Rusu (Khidja)
Utopus (Future Nuggets)
Bogman

Sala Berlin
15 lei