Tata Moşu - o poveste interbelică / Tata Moşu – An Interwar Story


Data și ora:
Gazdă:
Calea Victoriei 56, București 010083, Romania

Despre

*Scroll down for the English version*

„Tata Moşu - o poveste interbelică” în benzi desenate, acum disponibil în limba engleză!
Text: dr. Adrian Majuru
Bandă desenată: Mihai I. Grăjdeanu
Traducere şi adaptare: Eliana I. Radu
Editura Muzeului Municipiului Bucureşti, 120 pagini
Tata Moșu - uimitoarea poveste a unui hoț de buzunare! Primul roman grafic în care autorul textului, autorul benzii desenate şi subiectul sunt româneşti.
Lansarea romanului va avea loc joi, 4 februarie 2016, ora 17:00, la Grand Hotel Continental, Bucureşti.

Invitaţi speciali: Excelenţa Sa Vladimír Války, Ambasadorul Republicii Cehe la București, și Vlad Niculescu, Manager al Librăriei Anthony Frost.
„Cred că personajul nostru și-a dorit foarte mult ca întâmplările care s-au legat în viața sa să rămână cunoscute cumva... Povestea este românească ca și editura, deci practic este un proiect de viață care s-a încheiat cândva, dar care este oferit publicului de pretutindeni, din interiorul unui spațiu cultural foarte bogat în astfel de întâmplări... aici mă refer la mediul urban. Așadar, cred că mai sunt și alte povești și dincolo sau dincoace de interbelic care așteaptă să prindă viață prin banda desenată.
În cazul personajului acestei poveşti, m-a surprins faptul că în epocă, în timpul vieții lui - atunci când a fost închis o perioadă mai îndelungată la închisoarea Văcărești - a fost obiectul unor cercetări sociologice și în afară de legiști l-au mai studiat într-o manieră antropologică cât se poate de serioasă oameni veniți din zona universitară; faptul că un om simplu a determinat atâta interes prin maniera spectaculoasă pe care a tot acumulat-o în spatele său în a trăi cumva altfel... atunci am încercat să mă apropii mai mult de acest personaj care a trăit în realitate, în Bucureștiul anilor ‘20. A fost activ până la venirea comunismului după care i se pierde urma și am văzut că există un drum singular care nu se regăsește în faptele și în destinul altor infractori, să spunem așa, de drept comun, că el asta a fost, dar a știut, în mod conștient, pe ce palier se afla, adesea împins de un cadru social care nu l-a ajutat foarte mult atunci când era adolescent, sau la prima tinerețe.” dr. Adrian Majuru

“Înainte de a citi scenariul romanului grafic ‘Tata Moşu’ îmi imaginam cum ar fi această poveste, îmi imaginam un hoţ de buzunare care încerca să găsească tot felul de metode ingenioase, tot felul de trucuri pentru a fura de la oameni.
Dar citind povestea şi cunoscându-l mai bine pe Alex Ştefănescu, cred că el este un hoţ cu principii. Chiar dacă la început el este un anti-erou. De obicei hoţii sunt prinşi de eroii de benzi desenate!! Personajul nostr trece insă printr-o călătorie, încearcă să ajungă undeva. El îşi ajută familia chiar dacă prin furt şi de multe ori este prins şi pedepsit, el încearcă să-şi găsească o linişte sufletească, trece printr-o serie de aventuri, prin cele două mari războaie şi la un moment dat, chiar salvează nişte vieţi omeneşti. Cred că dintr-un anti-erou, Tata Moşu devine eroul acestei poveşti!” Mihai. I. Grăjdeanu

TATA MOŞU – An Interwar Story, now available in English!

“Tata Moşu – an interwar story” the incredible story of a pickpocket in comic strips!
Text by Dr. Adrian Majuru
Comic strips by Mihai I. Grăjdeanu
Translated and adapted by Eliana I. Radu
The book launch will take place on Thursday, February 4th, at 17h00, at the Grand Continental Hotel in Bucharest.
Esteemed guest speakers: His Excellency Vladimír Války, Ambassador of the Czech Republic, and Vlad Niculescu, Manager of the Anthony Frost Bookshop.

“I believe that our main character wanted his life’s adventures to remain known somehow…The story is Romanian, as is the publishing, so practically it represents a life project that has come to a close, but is now offered to the worldwide public. It is issued from a place heavily impregnated with culture and other such adventures – the urban environment. I think there are many other tales left to tell, from before or after the interwar period, waiting to be brought to life through comic strips.
In the case of our protagonist, what surprised me was that the period he lived in – when imprisoned for a relatively long span of time at Văcărești Prison – was the focal point of many sociological studies. He was also anthropologically researched by people from the academic sphere. That such a simple man managed to rouse such interest through his spectacular way of living is convinced me to try and connect with this character, a man who existed in real life, in 1920s Bucharest. He was active until the rise of communism, after which his tracks were erased, and his journey stands out from other petty criminals’ lives, a community that he had consciously been a part of, after often being pushed away by a social service system that was never of much help when he was teenager, or, later, a young adult.” Dr. Adrian Majuru
“Before reading the screenplay of the Tata Moşu graphic novel, I wondered how this story might play out, picturing a pickpocket who was always in search of ingenious methods and tricks to help him steal from people.
But after reading the story and getting to know Alex Ştefănescu better, I believe he is a thief with principles. Even if at the beginning he is more of an anti-hero. Often thieves are the ones apprehended by comic book heroes! However, our character breaks the mold by trying to get somewhere in life. He helps his family, even if it is through theft, and is often caught and punished. Despite this he attempts to find some sort of inner peace, going through a series of adventures, including the two World Wars, even saving the lives of a few people. I think that from an anti-hero, Tata Moşu becomes the true hero of this story!” Mihai I. Grăjdeanu