Cabinet: Iñigo Vontier, Tal Cohen, Bogman, Dilettante


Data și ora:
Gazdă:

Strada Constantin Mille 4, București, Romania
Organizator:

Despre

Iñigo Vontier (Correspondant, Lumière Noire)
Tal Cohen (The Block, Tel Aviv)
Bogman
Dilettante (Nein)