RUGBY CSM Olimpia Bucuresti

Club Sportiv


Despre

Clubul Sportiv Municipal Bucuresti, este institutie publica de interes local al municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica, infiintata prin Hotararea C.G.M.B. nr. 156/2007, in temeiul Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, finantata prin venituri proprii si subventii acordate de la bugetul local al Municipiului Bucuresti.
C.S.M.B., in calitate de club polisportiv, este organizat si functioneaza dupa un regulament de organizare si functionare propriu, se bucura de toate drepturile conferite de lege, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Activitatea de specialitate a C.S.M.B. este coordonată metodologic şi funcţional de Directia Cultura Invatamant Turism – Serviciul Invatamant din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, iar in alte domenii (economic, personal, audit etc.) de directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General. De asemenea, institutia colaboreaza metodologic cu Federatiile de specialitate si asociatiile municipale pe ramuri de sport si respecta normele si normativele Ministerului Tineretului si Sportului.
C.S.M.B. are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor proprii, în consens cu politicile sportive ale autoritatilor locale, concepute pentru a raspunde nevoilor comunitatii.
Scopul C.S.M.B. il constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu prioritate pentru copii si juniori, prin dezvoltarea activitatii de performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.
Obiectul de activitate al C.S.M.B. cuprinde urmatoarele :
Initierea, desfasurarea si participarea la programe, actiuni, competitii, interne si internationale;
Promovarea ramurilor de sport atletism, baschet, handbal, volei, rugby, sah si motociclism ca discipline sportive de baza si de promovare a educatiei prin sport ca parte integranta din educatia generala a tinerilor bucuresteni;
Promovarea combaterii violentei, dopajului si a discriminarii in cadrul activitatilor sportive in general si a celor organizate in cadrul C.S.M.B. in special;
Cultivarea spiritului de competitie si fair-play al tinerilor practicanti ai sportului de performanta, precum si a respectului pentru valorile perene ale sportului romanesc;
Atragerea de sponsori, coordonarea si facilitarea sponsorizarii activitatii sportive de catre agentii economici, persoane fizice si juridice, din tara si strainatate;
Sprijinirea fostilor sportivi in vederea pregatirii si participarii acestora la competitii specifice atat la nivel intern cat si international, amicale sau oficiale;
Promovarea de schimburi cu caracter documentar-stiintific intre structuri similare, institutii neguvernamentale, asociatii profesionale intersectand sfera sa de activitate;
Sprijinirea activitatilor de studii si cercetari referitoare la activitatea sportiva;
Acordarea de burse, premii si prime, organizarea de cursuri de specialitate in tara si strainatate;
Producerea, editarea si difuzarea de carti si reviste, materiale audio-video si alte asemenea activitati legate de activitatea sportiva;
CSMB promoveaza, cu prioritate, disciplinele, ramurile si probele sportive cuprinse in programul jocurilor olimpice.
Centrul de Copii si Juniori CSM Bucuresti reprezinta una din prioritatile conducerii administrative, de a acorda tinerilor bucuresteni posibilitatea practicarii sportului de masa in scopul imbunatatirii starii generale de sanatate si promovare a spiritlui de fair play, al socializarii si integrarii in societate ca membru activ, intr-un cadru optim din punct de vedere organizatoric si al infrastructurii, facilitand celor cu aptitudini si reale calitati posibilitatea exprimarii in planul performantei sportive.

Alte sugestii

Student Sport

Club Sportiv

Juventus Bucuresti

Club Sportiv

Federația Română de Fotbal

Club Sportiv

Federația Română de Rugby

Club Sportiv

Federația Română de Oină

Club Sportiv